BIOPALIWO

Biopaliwa to odnawialne źródło energii. Powstaje w wyniku przetwarzania organizmów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Biopaliwa dzieli się na trzy podstawowe grupy:

* stałe – wszystkie odpady roślinne, takie jak słoma, trociny, czy też drewno w postaci brykietów
* ciekłe – wszystkie paliwa powstające na skutek fermentacji alkoholowej, fermentacji butylowej biomasy do butanolu, to także biodiesel w postaci oleju rzepakowego
* gazowe – to inaczej biogaz powstały wyniku fermentacji beztlenowej odpadów rolniczych (gnojowica, obornik, etc.) oraz ścieków

Stosowanie biopaliw przyczynia się nie tylko do zmniejszenia wydobycia ropy naftowej, ale i do powstawania ekologicznych elektrowni. Coraz częściej wszak biopaliwa są wykorzystywane w technologiach prądotwórczych. Stosowanie takich paliw nie niesie wielkich skutków ubocznych przyczyniających się do degradacji środowiska naturalnego.
Najbardziej wydajne w produkcji biopaliw są glony.
W przypadku małych elektrowni biopaliwa napędzają silniki biodieslowe, których praca mechaniczna zamieniana jest na energię elektryczną.
Kreator www - przetestuj za darmo