ELEKTROWNIA CIEPLNA

Elektrownia cieplna, w których istotne znaczenie odgrywa ciepło, wykorzystuje szeroko dostępne źródło energii. Oznacza to, że owe ciepło jest wynikiem spalania się rozmaitych paliw w wyniku którego powstaje para wodna. Ta natomiast zamienia w turbinie parowej energię cieplną pary na energię mechaniczną. Odpowiednie urządzenia odprowadzają siłę mechaniczną do generatora elektrycznego, a ten – jak sama nazwa wskazuje – zamienia siłę na energię elektryczną.
Najczęściej elektrownie ciepłe pracują na skutek spalania paliw kopalnych (najczęściej węgla, koksu lub gazu ziemnego), biomasy, substancji organicznych, biogazu i odpadów przemysłowo-komunalnych. Jako że większość tego typu paliw (jak węgiel, czy gaz) nie jest paliwami odnawialnymi, to istnieje duże zagrożenie, że wkrótce ulegną one wyczerpaniu. Dlatego coraz częściej korzysta się z innych metod pozyskiwania ciepła, niekiedy wykorzystuje się ciepło odpadowe z dowolnych procesów technologicznych, źródeł geotermalnych, czy też energii słońca.
Bardzo często jest tak, ze elektrownie cieplne wytwarzają nie tylko energię elektryczną, ale i skutecznie gospodarują wytworzonym ciepłem. Takie elektrownie nazywa się elektrociepłowniami. Co ciekawe – takie skojarzenie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej i samo wykorzystanie obu sprawia, że potrzeba o blisko 15% mniej paliwa, niż w przypadku osobnej pracy różnorakich kotłowni i elektrowni. Warto w tym miejscu także zaznaczyć, że najnowocześniejsze elektrownie cieplne (niestety nie w Polsce) zaczynają pracować na zasadzie tak zwanej trójgeneracji. Oznacza to, że produkują one zarówno energię elektryczną, energię cieplną, jak i chłód. W tym ostatnim przypadku chodzi o ciepło ujemne stosowane w klimatyzatorach. To pozwala podnosić efektywność elektrowni cieplnych. Najczęściej jednak trójgenerację możemy zaobserwować w elektrowniach jądrowych (rodzaj elektrowni cieplnej, w tym wypadku paliwem jest rozszczepiający się uran).
Kreator www - przetestuj za darmo