ELEKTROWNIA GEOTERMICZNA

Elektrownia geotermiczna jest jednym z najbardziej interesujących rozwiązań umożliwiających wytwarzanie energii elektrycznej zgodnie z kanonami ekologicznymi. Sama geotermia jest uważana za jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii.
Sama praca elektrowni geotermicznej polega na wykorzystaniu naturalnego ciepła pochodzącego z wnętrza Ziemi. Można takie obiekty budować w każdym miejscu na naszej planecie, w których pod powierzchnią ziemi występują na dużych głębokościach skały wodoprzepuszczalne. Oczywiście w zależności od regionu konstrukcje takie będą wymagały większych nakładów finansowych. Za każdym razem trzeba będzie się wszak dowiercić aż do gorących skał, które będą w stanie ogrzać wpuszczaną w głąb Ziemi zimną wodę (te znajdują się na różnych głębokościach). Nie jest żadną tajemnicą, że najlepsze efekty osiąga się w tych zakątkach świata, które są aktywne sejsmicznie i wulkanicznie. Nie mniej nawet w Polsce wznoszenie elektrowni geotermicznych jest możliwe, takie można spotkać w regionach podhalańskich.
Działanie elektrowni geotermicznych to nic innego jak wykorzystywanie systemu hydrotermicznego wysokotemperaturowego. W głąb Ziemi (na gorące skały) wpuszczana jest zimna woda, która podgrzana ciepłem wewnętrznym ziemi zamienia się w parę. W takiej postaci powraca do elektrowni, gdzie wprawia w ruch turbinę gazową. Proces ten specjalnie nie różni się niczym od pracy konwencjonalnych elektrowni parowych. Jedyną innowacją w elektrowniach geotermicznych jest to, że para zanim dostanie się do turbiny parowej musi przejść przez oddzielacz wody i separator związków chemicznych celem oczyszczenia pary i wody ze szkodliwych związków chemicznych. Para wodna powracająca do elektrowni z wnętrza ziemi jest skażona siarkowodorem i dużymi ilościami dwutlenku węgla. Woda natomiast zanieczyszczone jest sodem, potasem i rożnego rodzaju chlorkami. Taka oczyszczona para wypychana jest na turbinę parową – przypomina to nieco strzelający gejzer, który napędzając wirnik wytwarza siłę mechaniczną, ta z kolei jest przekształcana na energię elektryczną.
Niekiedy elektrownie geotermiczne prócz energii elektrycznej wykorzystują także samo ciepło, które przekazywane jest do sieci miejskiego ogrzewania.
Kreator www - przetestuj za darmo