ELEKTROWNIA SZCZYTOWO-POMPOWA

Elektrownie szczytowo-pompowe można z przymrużeniem oka nazwać magazynami energii elektrycznej. To rodzaj elektrowni wodnej, w tym przypadku jednak nie mówi się o nieustannej produkcji prądu, jak na przykład legendarna i doskonale wszystkim znana Tama Hoovera w USA. Elektrownie szczytowo-pompowe dają możliwość kumulacji energii na zasadzie grawitacji. Te obiekty zawsze znajdują się się pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi – górnym i dolnym. W momencie małego zapotrzebowania na energię (jak na przykład w środku mocy) woda jest przepompowywana z dolnego zbiornika do górnego. W środku dnia, czyli wtedy gdy jest dużo większe zapotrzebowanie na energię następuje odwrócenie procesu. Wtedy to wyzwala się energię poprzez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego, ta oczywiście spadając na niższy poziom wytwarza siłę w turbinach wodnych, w dalszej kolejności siła mechaniczna zamieniana jest na energię elektryczną.
Elektrownie szczytowo-pompowe swoją nazwę zawdzięczają zasadzie działania i samej idei. Szczytowe, bo zapewniają prąd w szczytowych okresach (gdy jest największe zapotrzebowanie na energię elektryczną, pompowe – bo pracują za pośrednictwem pomp tłoczących wodę z dolnego zbiornika do górnego.
Istnienie elektrowni szczytowo-pompowych ma sens tylko wtedy, gdy w pobliżu jest konwencjonalna elektrownia, w której występują okresowe nadwyżki energii. Z tą energią często nie można niczego zrobić (nie da się w ciągu kilku chwil dostosować ilość wytwarzanej energii elektrycznej do bieżącego zapotrzebowania – tak jest zwłaszcza w elektrowniach „opalanych” węglem). Gdyby nie możliwości przejęcia tej energii przez elektrownię szczytowo-pompową (i zmagazynowana przez nie w postaci energii potencjalnej wody), to nadmiar owej energii zostałby utracony.
Ogromną zaletą elektrowni szczytowo-pompowej jest fakt, że można ją bardzo szybko uruchomić, w nagłych przypadkach (jak np. awaria elektrowni konwencjonalnej), pełną moc osiąga ona w ciągu kilku minut!

Konkurencją dla elektrowni szczytowo-pompowych jest CAES – magazynowanie energii za pomocą sprężonego powietrza. Sprężane powietrze do około 70 atmosfer jest „przechowywane” w szczelnie zamkniętych jaskiniach i opuszczonych kopalniach. W szczytowych porach zapotrzebowania na energię elektryczną, powietrze się pobiera z podziemnych magazynów i wykorzystuje do napędzania klasycznej turbiny gazowej.
Kreator www - przetestuj za darmo