ELEKTROWNIA WODNA

Elektrownia wodna zamienia energię spadku wody w energię elektryczną. Zasada działania jest stosunkowo prosta – tamy zatrzymują wodę w zbiornikach, aby podnieść jej wysokość tak bardzo, by wysokość z jakiej będzie spadała wytworzyła pożądaną siłę. Woda, która spada z dużą prędkością na niższy poziom wpada do turbiny i uderzając o łopaty tego mechanizmu obraca go zasilając generator. Generator przetwarza otrzymaną energię mechaniczną wody w energię elektryczną i przesyła ją do transformatora, ten z kolei reguluje napięcie prądu, aby te było odpowiednie dla zasilanej sieci energetycznej.
Same w sobie elektrownie wodne dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: duże i małe. Sam ten podział ma ogromne znaczenie dla samej ekologii i określenia danego obiektu mianem konwencjonalnego Małe elektrownie wodne dające moc nie większą jak 5 MW traktuje się jako obiekty niekonwencjonalne. Ich działanie ma niewielki wpływ na degradację środowiska naturalnego, stąd tez w przypadku małych elektrowni wodnych często daje się słyszeć określenia związane z ekologią i odnawialnością źródła energii.
Duże elektrownie wodne dość mocno ingerują w środowisko. Często przy takich obiektach powstają ogromne tamy podnoszące poziom wody, często nawet ja magazynują. Ekolodzy nie są przychylni takim dużym elektrowniom, mimo to są one bardzo rozpowszechnione na świecie, 20% energii elektrycznej pochodzi z takich właśnie obiektów. O tym w jaki sposób duże elektrownie wodne degradują środowisko może posłużyć przykład obiektu o nazwie Asuanie (Egipt) umiejscowionego na Nilu. Tam osady z górnego części rzeki (stanowiące od tysięcy lat istotny czynnik umożliwiający uprawę rolną w delcie Nilu) przestały przepływać przez tamę. Nie dość, że traci na tym egipskie rolnictwo, to w dodatku co kilka lat należy zbiornik przy tamie pogłębiać na skutek dużego osiadania mułu
Inny podział elektrowni wodnych to podział na:

* elektrownie przepływowe – produkują energię elektryczną
* elektrownie szczytowo-pompowe – służą zazwyczaj magazynowaniu energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób
Kreator www - przetestuj za darmo