ENERGIA GEOTERMALNA

Energia geotermalna - jeden z rodzajów odnawialnych źródeł energii. To wewnętrzne ciepło Ziemi występujące we wszelkiego rodzaju źródłach znajdujących się około 4 do 5 tysięcy metrów pod powierzchnią ziemi. Niekiedy są to otwarte źródła, innym znów razem energia geotermalna pochodzi ze skał. W tym drugim przypadku najbardziej „energetycznymi” miejscami są regiony aktywne sejsmicznie i wulkanicznie.
W tym miejscu warto wiedzieć, że wraz z każdym kilometrem w głąb Ziemi temperatura wzrasta średnio o 30 stopni Celsjusza. W głębi naszej planety znajduje się magma, będąca stopioną masą krzemianów i glinokrzemianów, ta sama, która wypływa na powierzchnię Ziemi przy okazji wulkanicznych erupcji.
Sama energia geotermalna znana jest ludzkości już od starożytności, na wiele lat przed odkryciem paliw kopalnianych. Na szeroką skalą geotermia rozpowszechniła się jednak dopiero w ubiegłym stuleciu. Należy wiedzieć, że do produkcji energii elektrycznej nadają się wszystkie złoża geotermalne przekraczające temperaturę 150 stopni Celsjusza. „Zimniejsze” pokłady mogą być wykorzystywane wyłącznie w ciepłownictwie.
Energia geotermalna uważana jest za odnawialne źródło energii, ciepło pochodzące z wnętrza Ziemi jest bowiem niewyczerpalne. Elektrownie geotermalne z kolei nie wpływają ujemnie na środowisko.
Kreator www - przetestuj za darmo